Annonsera

Facebook – världens största sociala nätverk

Enligt svenskarna och internet; den årliga studien av svenska folkets internetvanor, använde tre fjärdedelar (74%) av alla internetanvändare Facebook under 2019 och hälften (51%) loggar in på en daglig basis. Den höga marknadspenetrationen gör att Facebookanvändare återfinns i alla åldersgrupper; från tonåringar till pensionärer och i alla stadier i livet; från nyexaminerade studenter till nyblivna medelålders föräldrar. Denna bredd gör det enkelt att förstå varför just din målgrupp i detta nu befinner sig på Facebook och är redo att motta ditt budskap. Facebook har alltså en av världens största konsumentdatabaser, där information om alla användares intressen, beteende och demografiska faktorer samlas.

All denna data finns tillgänglig för dig vid annonsering, så att du enkelt och effektivt kan rikta dig mot din drömkund. Så om du tänker; tillväxt, på att stärka bandet till dina befintliga kunder, bygga varaktiga relationer, nå ut med ditt budskap eller hitta nya målgrupper är Facebook en smart väg att gå.

 

För E-handlare

Instagram – en växande handelsplats

Instagram är ett av de sociala medierna som haft störst tillväxttakt under de senaste åren. Studien; svenskarna och internet redovisade att under 2019 använde 61 procent av alla internetanvändare Instagram och att 41 procent av dem var inne dagligen. Det som urskiljer Instagram från Facebook är att de har en betydligt större genomslagskraft bland yngre generationer, då drygt två tredjedelar av alla i ålder 12–35 använder det dagligen. Användare i medelåldern har även ökat kraftigt då mer än hälften av alla under 55 år använder Instagram.

Yngre personer brukar ofta söka upp företag på Instagram istället för att besöka deras hemsida. Detta gör det lika viktigt att ha en företagssida på Instagram som det är att ha en på Facebook, då de fungerar som en extra hemsida dina potentiella kunder kan besöka. Det är också viktigt att kontinuerligt uppdatera Instagramflödet då 81% av Instagramanvändare besöker företagssidor för att få mer information om produkter/tjänster som företaget erbjuder. Med Instagram-shopping kan du tagga dina produkter direkt i bilderna vilket skapar informativ marknadsföring som även uppmuntrar till köp.

Instagrams fokus på bilder och video gör det till ett utmärkt medium för visuella annonser. Bild- och videoannonser får mer framträdande positioner här än på Facebook och det är enklare att skapa spännande, kreativa och slående annonser som står ut från mängden. Det kan vara därför 11% av Instagramanvändare i USA beställer varor direkt i appen, vilket är en trend som vi troligtvis kommer börja se allt mer även i Sverige.

Så oavsett om målet är att driva trafik till din hemsida, öka varumärkesmedvetenheten, nå ut med ett specifikt budskap eller att använda remarketing och shopping för att få fler köp i din webbshop så kan Instagram vara rätt verktyg för dig. Eftersom du endast betalar när någon klickar på din annons, blir det ofta också kostnadseffektivt.

Case: VG Tak

LinkedIn – nå beslutsfattare

LinkedIn tituleras som världens största professionella nätverk då dess huvudsyfte är att skapa nya kontakter mellan dess användare och på så sätt bygga affärsrelationer. I Sverige används LinkedIn av 31% av alla internetanvändare, där den del av befolkningen som använder LinkedIn flitigast är arbetande personer över 36 år.

Den äldre målgruppen och det mer professionella syftet gör att LinkedIn skiljer sig betydligt från Facebook och Instagram. På LinkedIn hittar du en målgrupp som har 2x större köpkraft än den genomsnittliga internetmålgruppen, där 4 av 5 medlemmar sitter på beslutsfattande positioner och på så sätt kan påverka företags övergripande inriktning. Därför är LinkedIn en utmärk annonseringsplattform när det kommer till B2B marknadsföring, då man effektivt kan nå beslutsfattare och chefers vars agerande ger större resultat.

LinkedIn-annonseringen ger dig många möjligheter och kan tillämpas för att; skapa nya leads, öka varumärkeskänndedom hos dina mest väsentliga kunder, få mer engagemang på din företagssida, öka trafiken till din webbplats eller för att nå ut med specifika budskap. Dessutom kan du använda annonser på LinkedIn för att hitta talanger och rekrytera toppkandidater till nya positioner på ditt företag. Det faktumet att man endast betalar när någon klickar på ens annons, gör även LinkedIn-annonsering till ett relativt kostnadseffektivt alternativ.