Formbart

Design för webb, tryck, loggor & illustrationer

Design för webb Ge din hemsida ytterligare designelement med specialanpassade svarsformulär eller visa upp dina sociala medier direkt på startsidan.

Trycksaksproduktion Beroende på vad du vill göra med din trycksak behövs olika redskap. Ska den informera, sälja eller underhålla? Vi skapar en hållbar design för din trycksak.

Logotyp & illustrationer En logotyp som skapar igenkänning och speglar ditt varumärke ingår i din grafiska profil. För att lyfta din profil kan du komplettera med illustrationer som går att använda digitalt och i tryck.

Grafisk profil För att hålla ihop ditt varumärke och skapa igenkänning hos din målgrupp är det bra om din grafiska identitet är strategiskt utformad. Allt från rätt typsnitt för din webbplats till bildspråk spelar stor roll för din målgrupp.

Kontakt

  Varför ska du hålla ihop varumärket med en grafisk profil?

  Ju större ditt företag blir, ju fler som använder den grafiska profilen dagligen (marknadskoordinatorer, delägare, vd:s, styrelse, återförsäljare eller andra intressenter) ju viktigare är det att samma element återges korrekt i varje del av marknadsföringen. Det är nämligen så du håller ihop varumärkets alla delar.

  En grafisk profil är kanske det första du tar fram efter du har gjort klart för dig vilket bolag du har och till vem du riktar dig mot. Varumärkets personlighet och vilka det ska nå fram till bör nämligen återspeglas i den grafiska profilen. Mycket kan såklart hända under årens gång: ett bolag byter ägare, blir uppköpt, förändrar verksamheten eller blir en del av en större koncern. Eller så ändrar du som äger företagen helt sonika nisch. Ibland hänger inte den grafiska profilen med och anpassas efter sina nya förutsättningar. Vi kan säga att den grafiska profilen och dess form är ett dokument som ska vara levande under bestämd form, så att säga.

  Går det att ändra en grafisk profil?

  Självklart går det att ändra din grafiska profil om du byter inriktning eller behöver hotta upp din profil lite. Genom att ta hjälp, om kunskapen eller tiden inte finns inom bolaget, så får du insikt i vad du kan ändra och hur långt du kan dra din grafiska profils form utan att det märks för mycket i kommunikationen till målgruppen. Du vill nämligen att din målgrupp ska fortsätta att köpa, stötta eller vara intresserad av din verksamhet utan att tvivla på att det är samma trovärdighet bakom det.

  Ibland kan det dock vara läge att byta grafisk profil för ditt företag. Speciellt om varumärket ska ena många olika varumärken, vilket kan hända vid uppköp av bolag till en större koncern (eller utköp, för all del). Ska du ena olika bolag under samma koncernbolag kan det vara bra att titta på vad alla bolag har gemensamt och vilka målgrupperna är. Du vill hitta en medelväg så att du inkluderar snarare än lämnar ute någon. Många bolag kan dock behålla sina grafiska profiler och identiteter när de ingår i en varumärkesportfölj. Hos oss på Trafikbyrån får du såväl rådgivning som nytänkande om du behöver skapa eller göra om din grafiska profil.

  Vad ska ingå när du tar fram den grafiska profilen?

  Vad som ska ingå i en grafisk profil är en fråga om hur mycket tid och hur detaljerad du vill vara. Ibland är ”less is more” och vissa behöver ”more is more”. När du känner din verksamhet och vilka du jobbar mot vet du också vilka ramar du behöver för att hålla ihop varumärket. Men det som ligger som standard när du ska skapa en grafisk profil är följande element:
  – Olika typsnitt
  – Färgkoder
  – Bildspråk
  – Logotyp i olika versioner (till exempel inverterad eller med tagline)
  – Grafiska element eller symboler
  – Eventuell företagstext som beskriver varumärket

  Grafisk design & produktion i Jönköping

  Grafiskt arbete är viktigt för alla företag i varumärkesbyggandet, oavsett om det gäller uppstart av ett nytt varumärke eller rebranding av ett befintligt. Vi hjälper dig med grafisk design i Jönköping, men även i resten av Sverige eller världen. Eftersom vi är en digital byrå kan vi hjälpa dig oavsett var du befinner dig!